web analytics
Swingercafe Facebook Swingercafe Twitter Swingercafe Feeds Google

A nők képesek a kielégülésre ?

Szerző : - 2011.nov.7. Kategória : Partner kapcsolat
Cimkék:

Interaktív: 1 hozzászólás

Valamikor régen még azt is kétségbe vonták, hogy a nők egyáltalán képesek-e a szexuális kielégülésre. Később pedig – s ez érthető egy patriarchális társadalomban – egyszerűen nem nagyon törődtek vele ill. nem vették komolyan. Aztán divatossá vált az a felfogás, miszerint „buja, erkölcstelen nőszemélyek” ugyan esetleg kielégülnek, de a „tiszteletre méltó úriasszonyok” távol tartják magukat az ilyen élvezkedéstől, s csak a gyermeknemzés érdekében viselik el a szexet.

Sigmund Freud bécsi pszichiáter az elsők között vette természetesnek, sőt, pozitivan értékelte a női kielégülést, bár megkülönböztette annak „gyermekies, fejletlen” és felnőttesen érett formáit. Az első a csikló ingerlésével elért, ún. klitorális orgazmus, a másik pedig a közösülés során létrejövő, ún. vaginális orgazmus. Freud szerint azok a nők, akik csak a csikló közvetlen ingerlésew révén tudnak kielégülni, fejlődésükben visszamaradottak, hajlamosak a neurózisra, sőt, a frigiditásra. Épp ezért Freud követői, a pszichoanalitikusok arra törekedtek, hogy „kigyógyítsák” a csikló ingerlésére beállított nőket, s elérjék, hogy a közösülésben – s csak ettől! – elégüljenek ki. Bár ez a hosszas kezelések ellenére is csak ritkán sikerült, még ma is akadnak pszichoanalitikusok, akik ragaszkodnak Freud „kétféle orgazmus” elméletéhez, s figyelmen kívül hagyják az újabb, tudományos megállapításokat.

h i r d e t é s
Tudatalatti nyomozó

Pedig A.C. Kinsey, a világhírű amerikai szexológus már a 10. század 40-es éveiben kétségbe vonta Freud feltételezéseit a női orgazmusról. Sok ezer nő részletes kikérdezése alapján megállapította, hogy a nők sokféleképpen tudnak eljutni a kielégüléshez, s többnyire éppen a csikló közvetlen ingerlése által érik el legkönnyebben és legerőteljesebben az orgazmusokat. Egyénileg persze igen különböző, hogy ki mit tart legjobbnak, ezért indokolatlan lenne mindenkire érvényes szabályokat előírni.

Nem sokkal később, az 1960-as években két másik, amerikai szexológus, W. Masters és V. Johnson már laboratóriumi vizsgálatokat is folytatott a különböző módon létrejött, női orgazmusok jellemzőinek megállapítására. Meglepetéssel tapasztalták, hogy a legkülönbözőbb módon elért orgazmusokat is ugyanazok a testi változások jellemzik. Közülük legfontosabbak a hüvelyizmok akaratlan, ritmikus összehúzódásai. Az orgazmus átélésével, a lelki élménnyel ők nem nagyon törődtek. Csupán azt állapították meg, hogy ez is sokféle lehet, aszerint, hogy ki, mit részesít előnyben.
A lényeg az, hogy nincs „kétféle orgazmus”, s nem egyszerűen az ingerlés módjától függ annak minősége, mert abban sok egyéb tényező is közrejátszik. Hogy mi minden, azt csak az utóbbi évtizedekben sikerült pontosabban tisztázni, bár még ma is vita folyik a női orgazmusról.

Egy újszerű megközelítés
Ebben a vitában igen eltérő álláspontok is ütköznek. A pszichoanalitikusok megpróbálják a a vaginális (azaz hüvelyi, vagyis közösüléses) orgazmus létét és érettebb, sőt, magasabbrendű jellegét kimutatni. Egy amerikai szociológusnő, Shere Hite viszont sok ezer nő vallomásából a csikló pótolhatatlan szerepére következtetett már az 1970-es években. (Könyve nemrég magyarul is megjelent.) De több más vizsgálat is ugyanezt mutatta.

Ilyen körülmények között perdöntő lehet annak beható elemzése, hogy mi történik az orgazmus előtt, alatt és után, nemcsak testileg, hanem lelkileg is. Igy megtudhatjuk: milyen feltételek, milyen eredményre vezetnek. Ez teszi lehetővé a segítő vagy éppen gyógyító beavatkozást, amikor szükséges. (Ugyanis ma még sok nő számára komoly probléma a szexuális kielégülés elérése.) Érdekes módon a kérdés újszerű megközelítése egy német ifjúságkutató, Walter Friedrich nevéhez fűződik. (Ő nemcsak felismerte, hanem széles körűen vizsgálta is a nemiség szerepét az ifjúság életében.) Ő az 1980-as években 114 kérdésből álló kérdőívet állított össze a női orgazmus vizsgálatára. Ezt lefordítottam és magam is kitöltettem több mint kettőszáz budapesti nővel, természetesen névtelenül. A válaszok gépi feldolgozása és összesítése alapján az alábbiakban ismertetek néhány fontosabb eredményt. (Minden eredmény bemutatásához, értékeléséhez és a német adatokkal való egybevetéséhez sokkal több hely kellene.)

Maga a kérdőív s szerelemmel kapcsolatos kérdésekkel kezdődik, majd rátér az orgazmus-élmény részleteire.. Folytatja az az orgazmus esetleges elmaradásának okaival és következményeivel, aztán a jelenlegi és korábbi partnerkapcsolatokat értékelteti az orgazmus szempontjából. Befejezésül a válaszoló életkorát, foglalkozását és társadalmi helyzetét tudakolja. A kérdések többnyire zártak, vagyis a fölsorolt válaszlehetőségek közül kell az egyiket megjelölni.
A problémának ez a megközelítése azért újszerű, mert eddig még sohasem vizsgálták ilyen részletesen és mindenre kiterjedően az orgazmus lelki és kapcsolati oldalát, szoros összefüggésben a testi történésekkel. Egy ilyen kérdőív nemcsak a kutatóknak lehet újszerű és hasznos, hanem a válaszoló és/vagy a válaszokat segítő céllal elemző számára is. Ennek alapján ugyanis átgondolhatja és viszonyítani tudja ezeket az élményeket másokéhoz. Igy könnyebben megítélheti, hogy rendben van-e minden illettve mennyiben tér el az átlagtól.

Az orgazmus feltételei és időtartama
A válaszokból kiderül, hogy anők jó háromnegyed része emlékszik saját, legelső orgazmusára. Sőt, arra is, hogyan jött ez létre. Csak egyharmaduknál történt ez közösülés révén; másik egyharmaduknál az önkielégítés váltotta ki. A többiek pedig legnagyobbrészt a közösülés nélküli ingerlések, tehát a petting révén jutottak az első orgazmushoz. /Alig néhány százalékuknál következett ez be alvás közben, álmukban, vagy különféle tevékenységek, pl. kerékpározás során.)
Minthogy az önkielégítésnek köztudottan nagy szerepe van az orgazmuskészség kialakulásában, egy kérdés ennek előfordulását tudakolta. Csak 23% válaszolta azt, hogy még sohasem próbálta. A többieknél előfordult, éspedig vagy elég rendszeresen (50%), vagy ritkán ill. évekkel ezelőtt. (A válaszolók kb. háromnegyed része 20 és 40 év közötti vol.)
hmmmm
A megkérdezettek túlnyomó többsége már partnerrel is sokszor kielégült – ám nem mindegy, hogyan. Közel 50%-uk szerint az orgazmust főleg olyan ingerlés váltja ki, amely a csiklóra irányul! Amiből ugyan nem világos, hogy ez az ingerlés kézzel vagy szájjal történik-e, de jól mutatja a csikló jelentőségét, Alig 18%-uk szerint „főleg a hüvelyben történő ingerléssel” jut orgazmushoz; án nem biztos, hogy ez mindig közösülést jelent, hiszen a hüvelyt kézzel is lehet ingerelni, s a „G-zóna” ingerlése sok nőnél elősegíti az orgazmus elérését.. Többen igénylik a mellek, a combok vagy egyéb testrészek símogatását, ingerlését a kielégüléshez. Sokak szerint pedig ez „időről időre változik”.

h i r d e t é s

Arra a kérdésre, hogy van-e az együttlét során olyan testhelyzet, amelyben könnyebben jut el az orgazmushoz, a megkérdezettek 91%-a igennel válaszolt. Megoszlanak viszont a vélemények arról, hogy milyen ez a testhelyzet. Közel egyharmaduk a hagyományos, „férfi ráfekszik a nőre” testhelyzetet jelölte meg. Persze nem biztos, hogy azért, mert csakugyan így elégül ki legkönnyebben, hanem mert ezt szokta meg (s mást nem is nagyon ismer). Mindenesetre 26%-uknak jobb a „nő felül” testhelyzet; 10%-nak az, hogy mindketten oldalt fekszenek, szembe fordulva, vagy a nő háttel a férfinek. Ugyanakkor közel egyharmaduk ettől eltérő testhelyzeteket részesít előnyben.

Vagyis végeredményben nincs olyan testhelyzet, amely minden nő számára egyformán előnyös lenne a kielégülés szempontjából. Tehát legjobb, ha mindenki megkeresi a neki legmegfelelőbbet, s egyikhez sem ragaszkodik mereven.

De milyen egyéb feltételek jöhetnek még számításba?
A kérdőív 16 lehetséges feltételt sorol fel, s mindegyikre négyféle válasz adható:
1. feltétlenül szükséges,
2. fontos,
3. nem túl fontos,
4. teljesen felesleges.

Az egyik feltétel a kölcsönös szerelem, amit – meglepő módon – 51%-uk feltétlenül szükségesnek, 35%-uk pedig fontosnak tart. Bár a gyakorlatban ez messze nem valósul meg, tényként fogadhatjuk el, hogy a szerelem megkönnyíti a nő szexuális kielégülését. Ezért különösen a kialakulatlan vagy gyenge orgazmuskészség esetén fontos, hogy a szexuális együttlétre szerelmi kapcsolat keretében kerüljön sor.

Nem sokkal kevesebben tartják fontosnak, hogy a szeretkezést „bosszúság és veszekedés nélküli megértés” előzze meg. Más a helyzet a szeretkezés napjának körülményeivel kapcsolatban, hogy t.i. „aznap legyen sikerem, jó élményem”. Ez 60% szerint nem túl fontos; 24% szerint felesleges. Lehet, hogy éppen fordítva van, s egy sikertelen vagy unalmas napon a nő – vigasztalást keresve – könnyebben rá tud hangolódni a szexuális élvezetre?

Már fontosabbnak tartják sokan, hogy „ne legyek fáradt, lehangolt, hanem friss, kipihent”. A szexet pesze fáradtan is lehet élvezni, különösen, ha valaki teljesen el tud lazulni közben. De kb. kétharmaduk véli úgy, hogy kipihenten könnyebb az orgazmus elérése. Érdekes a partner hűségének megítélése a nő kielégülése szempontjából. A hűség fogalmát a kérdőív nem határozza meg, bár az különbözőképpen értelmezhető. Legtöbben nyilván a szexuális kizárólagosságra gondolnak, s ezt kb. háromnegyed részük szükségesnek és fontosnak érzi. Hiánya tehát csak negyedrészüket nem zavarja a kielégülésben.
Hasonló a helyzet a napi gondok kikapcsolásával, amit a kérdezettek 82%-a tart szükségesnek és fontosnak. Itt az ellazulási, figyelem-elterelési készségről van szó. Ezzel függ össze a zavartalan biztonság tudata, amiről 93%-uk vélekedett ugyanígy. A kielégülés legfontosabb előfeltételei azonban még ez után következnek. Szinte mindenki ())%) egyetért annak fontosságával, hogy „partnerem törődjön a szexuális igényeimmel”.
Ugyanígy majdnem teljes az egyetértés (94%) abban, hogy „érezze a partner vágyát; vagyis azt, hogy kívánja a nőt.

Majdnem ugyanennyien (85%) igénylik a bőséges előjátékot, s azt is, hogy a közösülés ne legyen túl rövid.. Végül, de nem utolsó sorban, a nők 91%-ának fontos az a tudat, hogy partnere a szeretkezés után is kedves lesz hozzá (s nem fordul el rögtön). Ehhez képest szerencsére igen kevés nő tart igényt arra, hogy szeretkezés előtt ihasson némi alkoholt. S arra sem sokkal több, hogy mindketten teljesen meztelenek lehessenek, vagy hogy a családi ügyek rendben legyenek. Sokkal fontosabbnak tartják, hogy legyen igazán kedvük a szexhez! (Ami viszont nyilván az előzőekben felsoroltaktól függ.)
Az orgazmus időtartamáról megoszlanak a vélemények. Közel egyharmaduk szerint nem tart 10 másodpercnél tovább; hasonló arányban úgy vélik, tovább tart ennél. A többiek pedig nem tudják megítélni, mert változó. Figyelembe kell venni azt is, hogy többszörös orgazmus esetén az orgazmusok szinte egybefolynak.

Mit érez a nő, amikor kielégül?
A kérdőív a továbbiakban az orgazmus élményét vizsgálja. 14 lehetséges testi és lelki jellemzőt sorol fel, s előbb azt kérdezi: milyen gyakran érzi azokat a kérdezett, aztán pedig, hogy milyen erősen szokta érezni ezeket. Vegyük sorra:

1. „Egyre jobban kimelegszem” .. ezt 36% mindig, 47% pedig többnyire érzi, mégpedig 60%-uk erősen.

2. „Gyorsabban és érezhetőbben dobog a szivem” — itt hasonló az arány az előzőhöz, bár egy kicsit magasabb

3. „Mellbimbóim kidomborodnak, érzékenyebbé válnak” — ezt a kérdezettek háromnegyede mindig vagy többnyire érzi, de csak alig fele részüknél jelentkezik erősen. A mellek érzékenysége különben is teljesen egyéni.

4. „Légzésem megváltozik (hangosabb, gyorsabb vagy lassúbb lesz)” — ennek előfordulása megint a túlnyomó többségre jellemző, éspedig elég erőteljesen.

5. „A feszültség fokozódik, majd hirtelen feloldódik (valami megjött, kész)” — ezt ugyancsak a kérdezettek kb. 90%-a érzi mindig vagy többnyire, természetesen erősen. Minden jel szerint az orgazmus egyik fő mozzanatáról van szó.

6. „Kiver a verejték”.– már sokkal kevesebb nő; jó egyharmaduk érez ilyet mindig vagy többnyire, s azok is gyengén.

7. „Hüvelyizmaim akaratlanul, többször összehúzódnak” — ez szintén az orgazmus egyik legfőbb jellemzője: 86% érzi mindig vagy többnyire, bár csak 72% érzi erősen, a többiek gyengén. (Persze laboratóriumi vizsgálatokból tudjuk, hogy annál is előfordul, aki nem érzi.)

8. „Egész testem remeg (főleg a karjaim és lábaim)” — ez a tünet kevésbé általános, a kérdezettek alig fele érzi mindig vagy többnyire, s még kevesebben vannak (36%), akiknél erősen jelentkezik.

9. „Érzem a mirigyváladék mozgását a nemi szervben” — a megkérdezettek egyharmada ritán, több mint egyharmada gyakran, de ők sem mind érzik erősen. A kérdőívből nem világos, hogy itt a nő saját mirigyváladékának mozgásáról van-e szó (hüvelyváladék illetve női magömlés), vagy a férfi magömlésének érzékeléséről.

10. „Szédülést, lebegést vagy zuhanásfélét érzek” — itt már a kifejezetten lelki élmények következnek. Ám ebben a tapasztalatok ugyanúgy megoszlanak, mint az előző kérdésben: egyharmaduk sohasem érez ilyet, a többiak bagyobbik fele viszont gyakran és elég erősen. Egységesebb a megítélése az alábbiaknak:

11. „Agyam kikapcsol, tudatom beszűkül, a környezet háttérbe szorul” — kb. háromnegyed részük csaknem mindig vagy többnyire érez ilyet, éspedig erősen. Ez tehát az orgazmus fontos, lelki jellemzője.

12. „Különös hangok, sóhajok és nyögések, sikolyok és kéjre utaló szavak törnek ki belőlem” — ezt kb. háromnegyed részük tapasztalja igen gyakran, de csak a kérdezettek felénél jelentkezik erősen, egyharmaduknál gyengén. (Más kérdés, hogy ki, mit érez erősnek, s egyáltalán észreveszi-e, milyen hangokat ad ki. Ezt a környezet és a nő gátlásossága erősen befolyásolja.)

13. „Úgy érzem, egyesültem, összeolvadtam partneremmel” — a megkérdezettek túlnyomó többsége (84%) így szokta érezni, éspedig háromnegyed részük erősen. Vagyis megint egy fontos, lelki jellemző!

14. „Leírhatatlan boldogság tölt el!” — ezt ugyanolyan arányban érzik, mint az előzőt, ugyanolyan erősen.

Talán épp ez a fő célja vagy értelme az orgazmusnak, amely elsődlegesen lelki jelenség. Ha elfogadjukj, hogy a szeretkezés lányege az örömszerzés, akkor az orgazmus az öröm maximalizálása, extázissá, csúcsélménnyé növelése S ez nemcsak másodpercekig tartó állapot, mert rendszerint egy ideig az orgazmus után is megmarad.

h i r d e t é s
Tudatalatti nyomozó

A következő kérdés ugyanis, amely arról érdeklődik, hogy a nő mit és milyen gyakran szokott érezni az orgazmust követő percekben, amikor partnere mellett fekszik, a kérdezettek 91%-a azt válaszolta, hogy mindig (vagy többnyire) nagyon boldognak érzi magát. Ugyanerre a kérdésre 96% azt is válaszolta, hogy kellemes fáradtsáhot, ernyedtséget érez; 70%-uk pedig többnyire partnere boldogságára is gondol. Az örömöt pedig nyilván növeli, ha egyuttal másnak is örömet szereztünk. Csaak az sajnálatos, hogy a nők kb. egynegyede ilyenkor néha úgy érzi: most közömbös már a partnerének. Vagy olyan hangulata támad: „Végre túl vagyok rajta!” Egyharmaduk néha fájdalmat is érez nemi szervében.

S ha nem elégül ki?
Minden nővel előfordul, hogy az orgazmus néha (vagy nemcsak néha) elmarad. A szóban forgó teszt erre az esetre is kitér. Megkérdezi: Mit szokott érezni, ha a szexuális együttlét során nem jut el a kielégülésig?
Ezzel kapcsolatban nyolc lehetőséget sorol fel, s ezek mindegyikét ugyanúgy kell megítélni, mint az orgazmus egyes jellemzőinek előfordulását.
(„Mindig”, „többnyire”, „ritkán” vagy „soha”)

Nem a testi tünetek állnak itt előtérben – bár ezekre is van utalás –, hanem a lelki következmények; a nő érzelmi és viselkedésbeli reagálása.
Vegyük sorra a főbb lehetőségeket:

„Akkor sokkal jobban igénylem a gyengédséget” — válaszolta a megkérdezett nők túlnyomó többsége, azzal, hogy ez mindig vagy legalábbis többnyire jellemzi lelkiállapotukat. Hozzátehetném: csak az a kérdés, hogy a férfipartner egyáltalán tud-e a nő kielégületlenségéről. S eleget tesz-e gyengédségigényének?

A kielégületlenség másik lelki következménye az is lehet, hogy a nő ingerlékennyé és „hisztissé” válik. Szerencsére ez sokkal ritkább: a nők alig egynegyedénél fordul elő gyakran, jó egyharmaduknál viszont sohasem. Bár persze az is igaz, hogy ennek tárgyilagos megítélése nagy önismeretet és önkritikai készséget feltételez, amivel sok nő nem rendelkezik. (Erről tehát a férfiakat is meg kellett volna kérdezni.)

Teljesen érthető, ha egy kielégületlen nő valahogy vigasztalódást keres. S ezt megtalálhatja abban is, hogy örül a partnere kielégülésének, amihez ő segítette hozzá, s örül az intim közelségnek. „Az együttlétnek mégis örülök” — ezt gyakran érzi a megkérdezettek túlnyomó többsége (80%-uk). Összhangban áll ezzel az az igény, amit a kérdőív úgy fogalmaz, hogy „szeretnék nagyon közel maradni a partneremhez”, s amit a megkérdezettek 83%-a mindig vagy többnyire érez ilyenkor. Természetesen elsősorban lelki közelségről van szó, ami vigasztalást jelenthet a kielégületlennek. A közelség megőrzésére irányul a nőnek olyan viselkedése is, hogy kielégületlenségét elrejti partnere elől, nem engedi, hogy észrevegye (vagyis „megjátssza magát”).
oldal poz
Ezzel azonban nemcsak partnerét, hanem önmagát is becsapja és veszélyes játszmát kezd. A kielégületlenség ugyanis belső feszültségeket vált ki a nőben, ellentmondásos, kettős szerepre kényszeríti. Egyrészt mutatnia kell, hogy minden rendben; másrészt viszont érzi, hogy milyen szerencsétlen. A megkérdezettek többsége szerint ugyan ez velük nem fordul elő, de jó egyharmaduknál igen – s ez is túl sok. Ehhez hasonló azok aránya is, akik a kielégülés elmaradása következtében feszülést, fájdalmat éreznek a nemi szervük táján.

A kielégületlenség következményei tehát elég vegyesek, s többnyire negativak és megoldandó problémát jelentenek a partnerek számára. Sajnos, a kérdőív nem mérte fel, hogy mennyire képesek erre. De foglalkozott azzal, hogy miért marad el a nő orgazmusa illetve ő maga miben látja ennek okát. 12 feletséges okot sorol fel és bíráltat el az előfordulás gyakorisága szerint. Ezek közül három emelkedik ki, tehát ezek tekinthetők a női orgazmushiány leggyakoribb okainak. Az egyik, hogy a férfipartner túl hamar rátér a „lényegre”, vagyis a közösülésre, kevés az előjáték”. A megkérdezettek jó háromnegyedénél ez előfordult, egyharmaduknál kifejezetten gyakran.

A másik ok az, hogy a férfi nem tudja késleltetni saját kielégülését, s így magömlése túl korán történt” – vagyis rossz az orgazmus időzítése. Ez az előzőhöz hasonló arányban fordul elő. S minthogy a férfi orgazmusa a szexuális izgalom és a merevedés megszűnéséhez vezet, az aktus abbamarad, s a nő kielégülése csaknem lehetetlenné válik (legalábbis a közösülésben). Ezért fontos lenne, hogy a férfi tanulja meg az orgazmus (és magömlés) késleltetését! Vagy ha ez nem sikerül, akkor legalább másféle ingerléssel gondoskodjon partnere kielégüléséről.

A harmadik fő ok már a nőben van, s így fogalmazható: Nem tudtam szabadulni más egyéb gondolatoktól”. Ez a megkérdezettek kb. háromnegyedénél gyakran vagy ritkán, de előfordul. Az persze nem derül ki, hogy mik ezek az „egyéb gondolatok”. Nyilván igen sokfélék lehetnek, elsősorban különböző aggályok. Például félelem a kudarctól, vagy a nem kívánt terhességtől stb. Vagy felmerülhet benne, hogy „valójában nem volt kedvem hozzá, csak kénytelenségből mentem bele”, vagy hogy „szerelmünk már igen megkopott”. Még az is előfordulhat, hogy „közben egy másik férfire gondoltam”. Mindezek előfordulási aránya szerencsére nem túl magas. Gyakoribb a félelem a megzavarástól, vagyis attól, hogy hátha észrevesznek. De az sem túl ritka, hogy a nőt az alkalmazott fogamzásgátló módszer hatástalansága (vagy épp hiánya) zavarja meg.
A különbözőaggályok mellett az is oka lehet az orgazmus elmaradásának, hogy „a partner nem ötletes, mindig ugyanazt erőlteti”, vagy „ügyetlen volt, fájdalmat okozott”. Mindkettő a megkérdezettek kb. 40%-ánál fordult elő. S ezzel nagyjából áttekintettük a női orgazmushiány fontosabb okait. Nyilvánvaló, hogy egyik sem kiküszöbölhetetlen.

A partnerkapcsolat milyensége.
Már az eddigiekből is kitűnik, hogy a nő kielégülése elsősorban attól a kapcsolattól függ, amelyben azt elérni törekszik. Emellett szól az is, hogy arra a kérdésre: Volt-e eddigi életében olyan kellemetlen élménye, ami esetleg ma is akadályozhatja az orgazmus elérésétr? – a kérdezettek 80%-a nemmel válaszolt. Több kérdés igyekezett fölmérni a jelenlegi, tartós kapcsolatokat. Az egyik ilyen kérdésre adott válaszokból az derült ki, hogy 78%-uknak egyetlen, 12%-uknak pedig két partnerrel van ilyen kapcsolata. Kettőnél több partnere csak 1%-uknak volt, 9%-uknak pedig jelenleg nincs állandó partnere. A tartós kapcsolat a kérdezettek kb. felénél több mint öt éve áll fenn; a másik felénél kevesebb ideje. Ez persze önmagában nem sokat mond. Még az sem, hogy 67%-uk együtt él partnerével, de csak 50%-uk él házasságban, míg negyedrészüknél csak szó van a házasságról.

Fontosabbak viszont a következő kérdésre adott válaszok: Szereti-e a partnerét? Erre az érintettek kétharmada azt válaszolta, hogy „nagyon!”; a többiek csak „kicsit”, vagy épp ellenkezőleg, „túlságosan is”. Csak 2% vallotta be, hogy nem szereti a partnerét. Kérdés persze, hogy egy nő be meri-e vallani partnere érzelmi elutasítását (ha egyszer arra nevelték, hogy neki szeretnie kell).

Érdemes ezt egybevetni azzal a kérdéssel: Teljesednek-e ebben a kapcsolatban az ön igényei?” A válaszolók közel kétharmada úgy érezte, hogy „nem minden téren”. Itt megint hiányzik annak feltárása, hogy milyen téren van hiányérzete a megkérdezettnek,s ezt mennyire tartja fontosnak. Ez ugyanis kulcskérdése egy kapcsolat megítélésének. Minden téren kielégítő kapcsolatok persze gyakorlatilag nincsenek, s ez nem is várható el, de korántsem mindegy, milyen téren van hiányosság. Ennek megítélésében viszont tapasztalataim szerint igen sok nő bizonytalan. S itt nemcsak szexuális igényekről van szó, hanem sok másfajta kapcsolati igényről is; pl. a kölcsönös bizalom és őszinteség, vagy az elismerés és együttérzés igényéről stb.

A kielégülést természetesen leginkább a szexuális igények teljesedése befolyásolja. Ezek sem csak testi igények, mert azok lelki vetülete is ide tartozik, pl. az, amit szexuális kommunikációnak hívunk. Erre irányult ez a kérdés: „Nagyon intim szexuális kérdéseket (pl. különleges szeretkezési módok) is meg szokott beszélni partnerével?” A megkérdezettek közel háromnegyede azt válaszolta, hogy „igen, nyiltan és részletesen”. Több mint egynegyedüknél viszont nem ez a helyzet. Látszólag ez nem rossz arány, mégis problematikus. Ha abból indulunk ki, hogy a szexuális összhang alapfeltétele a teljesen nyilt kommunikáció, akkor aggasztó, hogy közel 28% erre nem egészen képes. Másrészt lehet, hogy sokan túl optimisták, s néhány részletkérdés futólagos, felületes megbeszéléséből tévesen teljes nyiltságra következtetnek. Tudjuk, hogy sokan nem szeretnek szembenézni a trényekkel, s hajlamoisak szebbnek látni a valóságot, mint amilyen. (Különösen, ha érdekük fűződik egy kapcsolat fenntartásához.)
kezek
Az orgazmus gyakorisága és különbözősége
Ugyanezt feltételezhetjük az utolsó néhány kérdésre adott válaszoknál is. Ám a válaszok akkor is érdekesek, ha valamilyen „szépítő tendencia” valószínűsíthető. Itt van pl. ez a kérdés: „Minden közösülésnél eljut-e az orgazmusig?” Erre 18% válaszolta azt, hogy „ritkán”, a többiek „az esetek többségében” (34%) illetve „csaknem mindig” (48%). Erre azt mondanám: jó lenne, ha ez általában is így lenne, s nemcsak azoknál, akik hajlandóak voltak a kérdésekre válaszolni.
Megbízhatóbbnak tűnnek a többszörös orgazmus előfordulásával kapcsolatos válaszok. Eszerint a szexuális együttlét során a kérdezettek kétharmadának „szinte mindig csak egy” orgazmusa volt. Aig 10-12%-uknál rendszeres a 2-3 orgazmus; de időnként ugyanez sokaknál (30-60%) előfordul. Háromnál több, egymás utáni orgazmus viszont csak 18%-uknál fordult elő. Ebből valamennyire reális képet alkothatunk a nők „orgazmus-kapacitásáról”, ami a jelek szerint nagy egyéni eltéréseket mutat. Tény, hogy a többszörös orgazmus lehetősége minden nőben megvan, amit egy jó partnerkapcsolat és a gyakorlás kibontakoztathat. Teljesen rendjén való, hogy a nő egyszerre többször is kielégüljön. (Bár nyilván bőven akad olyan kapcsolat, ahol először is arra kellene törekedni, hogy a nő egyáltalán kielégüljön, legalább egyszer – ha nem is a közösülésben, de a szeretkezés során.)

Ezt erősen befolyásolja a partnerek közötti viszony. Ám szexre akkor is sor szokott kerülni, ha éppen veszekedtek egymással, s a bosszúság a kibékülés után is érződik valamennyire. Kérdés: hogyan hat ez a nő orgazmus-készségére:
A megkérdezettek közel fele szerint addig nem kerül sor szeretkezésre, amíg a harag teljesen meg nem szűnt. Ennek időtartama nyilván nagyon változó. A kérdezettek másik fele nem sokat vár, könnyebben átáll vagy enged a férfi igényeinek. Többségük ilyenkor is kielégül, csak nehezebben; kisebb részük viszont nem elégül ki.

Befejezésül lássuk azt a kérdést, amely a nő orgazmuskészségének változását vizsgálta: Volt-e olyan időszak, amikor az ön orgazmuskészsége másként alakult, mint a legutóbbi hónapokban? Érdekes, hogy a kérdezettek kb. 20%-a nem tudott erre válaszolni – jó lenne tudni, hogy miért. Azért-e, mert annyira változó, hullámzó volt az orgazmuskészsége, hogy nem lehet időszakhoz kötni? Vagy mert nem akart tudomást venni ezekről a változásokról? Mindenesetre a válaszolók kb. egyharmada úgy látta, hogy „ez eddig változatlan volt”. Másik egyharmaduk szerint volt időszak, amikor gyakoribb volt a többszörös orgazmus – ami visszaesést jelent s összefügghet akapcsolat alakulásával. Elég kevesen voltak azok (15%), akiknél a többszörös orgazmusok gyakoribbá váltak. (Pedig hát ez lenne a kívánatos.) Hozzá kell tennünk, hogy az orgazmuskészség változása nemcsak a mennyiség, hanem a minőség és a kiváltás módja terén is jelentkezhet.

Érdemes lenne azt is megkérdezni a nőktől: Hányféleképpen tudnak eljutni a szexuális kielégülésig? S itt nemcsak a közösülési testhelyzetekről és mozgásokról van szó, hanem a közösüléstől eltérő, sokféle ingerlési és szeretkezési lehetőségről is. A fejlett orgazmuskészség ugyanis alkalmazkodó-képes, variábilis, sokféleképpen kiváltható. Aki csak egyféleképpen tud kielégülni – márpedig sok ilyen nő van –, annak orgazmuskészsége fejletlen illetve beszűkült – tehát fejlesztésre szorul.

Ez a fejlesztés nem igényel feltétlenül gyógykezelést. Elegendő lehet a tudatos gyakorlás is, aminek során fokozatosan eltér a megszokott kielégülési módoktól, s egyre bátrabban kísérletezik a szokatlan, új lehetőségekkel (persze nem erőltetve semmit).

Szilágyi Vilmos dr.

SwingerpartikRövidített URL: http://www.swingercafe.hu/ujsag/?p=9242

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, de figyelembe veszi a Média törvény előírásait.

1 hozzászólás érkezett A cikk címe : “A nők képesek a kielégülésre ?”

 1. Névtelen

  És valamiféle adat, akinek még sohasem volt?
  Mert így személyes tapasztalat által a cikk címében lévő kérdésre a válasz:NEM!Hozzászólás


− 3 = kettő

Swinger4you
dreamland

3majom
Martini Swinger

Mai TOP olvasott írások

Hírek,érdekességek,bulvár

Legújabb swinger partnert keresők

 • K_I, Férfi -

  Szeretek ismerkedni, ezen fajtáját is ki kell próbálni ... egyetlen hibám, hogy imádom a Női nemet, de az igent még jobban :)

 • nlaci2002, Pár - Budapest

  Swinger életmódot kipróbálni vágyó páros.

 • szosy0413, Férfi - Vác

  ...

 • ferfi39, Férfi - Budapest II. ker.

  Nőt vagy párt keresek...

 • roni37, Férfi - budapest

  37 eves bpesti srac vagyok,kedves,aranyos,apolt.

Bejelentkezés Kluboknak

Keresés az arhívumban

Keresés dátum alapján
Keresés kategória alapján
Google

Időjárás

  Budapest

  2015. május 30. szombat, 06:12
  napos
  napos
  10°C
  Szelek: 4 km/h ENE
  Előjelzés 2015. május 30. szombat
  nappal
  Főleg napos
  Főleg napos
  24°C
  éjszaka
  Főleg felhős
  Főleg felhős
  13°C
  More forecast...
   


Lilla élményei

Hirdetés

Google Pagerank mrs, keresooptimalizls